Promocija soobstoja volkov in kmetijstva

Škode na živini so ene najpomembnejših vzrokov za nastanek konflikta človek – velike zver, zato je preprečevanje škod ključno za reševanje problematike. Po skorajšnjem izumrtju volkov v Sloveniji v 19. stoletju so kmetje opustili in pozabili na tradicijo varovanja živine.

Danes, ko se volkovi širijo, vlada pa promovira rejo drobnice, postajajo konflikti zaradi škod, ki jih povzročijo velike zveri na živinoreji, vse pomembnejši vir sovraštva do velikih zveri. Rejci drobnice, ki so uspešni pri preprečevanju škod bodo tako prikazali večjo podporo ohranitvi volkov v Sloveniji.

Izdelali in porazdelili bomo promocijske materiale, brošuro o uporabi elektroograje inbrošuro o pastirskih psih za preprečevanje škod na drobnici in sicer kmetom prek kmetijsko svetovalne službe. Ta akcija bo potekala v skladu in paralelno z akcijo C.5.

Status: SE IZVAJA

PRODUKTI:

Brošura »Elektroograje – učinkovito varovanje pašnih živali pred napadi volkov«

Brošura »Pastirski psi – varuhi črede«